loader image

BAHİS SİTELERİNE YATIRILAN PARANIN GERİ ALINMASI

Banka personelinin bildirimi unutması yahut süreci keyfi uzatması gibi durumlarda banka personeli açısından cezai sorumluluk gündeme gelebilecek ve 5411 sayılı Kanununun “Suçlar” alt başlığı kapsamındaki 151. Maddesinde düzenlenen “Mevduat ve katılım fonu sahiplerinin haklarını engellemek” suçu kapsamında işlem söz konusu olabilecektir. Bu durumda yapılacak yargılama neticesinde ilgililerin altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılma ihtimali söz konusudur. Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur (7258 sayılı Kanun m.5/2). Yasadışı bahis oynama suçu, 7258 sayılı Kanun’da mevcut değildir.

yasa dışı bahis cezası sorgulama

Ancak açıklanan hükmün seçenek yaptırımlara çevrilmesi ya da ertelenmesi mümkün değildir. Şu halde, denetim süresi boyunca sanığın hukuki durumu “Yargılaması Devam Eden” konumundadır. Bu takdirde mahkeme hakiminin yapması gereken tevdi mahalli tayin etmesi ya da sanığın zararı PTT yoluyla mağdurun adresine konutta teslim şeklinde göndermesi gerekir. Yukarıda belirttiğimiz üzere HAGB için öngörülen zararın giderilmesi koşulu zarar suçları açısından geçerlidir. Zararın maddi nitelikli olması gerektiğini de belirtmiştik.

Yasadışı bahis sebebiyle son zamanlarda Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından bir çok banka hesabına bloke konulmaktadır. MASAK tarafından yasa dışı iddia oynandığı şüphesi uyandıran hesap anında bloklanmaktadır. Bu konuda elde edilen malvarlıklarına el konulması işlemi yapılmaktadır. Burnham, Corbyn’in adaylığına kendisini en solda olmaktan kurtardığı için ilk başta sevinse de, bu liderlik yarışının solcu olmanın iyi bir şey olmadığı seksen sonrası çekişmelerine benzemediği kısa sürede ortaya çıktı. Pek çok genç insan ve sendikal aktivist hızlıca Corbyn’in kampanyasına aktı. Seçim sonrası Britanya’da kimse kamuoyu araştırmalarına güvenmiyor ama ulusal kültürlerinin ayrılmaz bir parçası olan bahis şirketleri Corbyn’i bir ya da ikinci en iyi orana sahip aday olarak ortaya koydu.

Bahsegir Giriş

Oynadığım bahis sitesinde havale yaptıgım kişi kacak bahiz oynatdıgı saplanmış banada emniyetden o kişiye havale yaptıgım tespit edilmiş ve idari para cezası verildi bunun kanundaki yeri nedir mahkemeye basvursak sonuç alınırmı. Bu Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü, beşinci ve yedinci fıkralarında öngörülen yükümlülükler üç yıl içerisinde yerine getirilir. Bu yükümlülüklerin süresinde yerine getirilmemesi halinde spor kulüpleri hakkında 21 inci madde uyarınca idari para cezası uygulanır. 🆓 Hukuki.net halk için ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesi olup, gayri resmi vatandaş bilgilendirme portalı işlevi görmektedir.

Bunun dışında diğer özel meşruhatlı vizeler ile Türkiye’ye giriş yapabilmeniz de mümkündür. Gibi özel amaçlar ile yapacağınız Türkiye vizesi başvuruları kabul edildiği takdirde Türkiye vizenizle ülkemize yasal olarak girebilir ve ardından ikamet başvurusu yapabilir ve yasal olarak yaşamaya başlayabilirsiniz. Başsavcılıklar dışında, mali suçları araştıran MASAK da kumar veya bahis suçu nedeniyle hesaba bloke konulması işlemi yapabilmektedir. Kara paranın veya kanundaki ifadesiyle malvarlığı değerlerinin aklanması da bir başka banka blokesi sebebidir. 5549 Sayılı Kanun’un 19A maddesi uyarınca bir işlemin şüpheli görülmesi halinde MASAK gerekli incelemeyi yapmak için banka hesabına bloke koyabilmektedir. Yapılan araştırma sonucu bir suç unsuru tespit edilmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına gerekli bildirimi yapmaktadır.

Diğerlerinin zamanaşımı yarın sanırım bugün itibariyle doldu.insaallah aynı gerekceyle hepsi iptal olur.darisi sizjn başıniza. Birçok vatandaş dilekçesini yazdıktan veya yazdırttıktan sonra süreci takip etmeyip oturduğu yerden herşeyin kendiliğinden çözüleceğini düşünüyor. Başvurunuzun, davanızın takipçisi olması lazım arkadaşlar. Birilerinin bu dosyaların en hızlı ve etkin bir şekilde sonuca varması için iteklemesi gerekecektir. Eğer ki iptal davası açtıysanız muhakkak dava dilekçesinden sonra cevap dilekçenizi de yazmalısınız.

Sizin durumunuzda tam olarak bu şekilde gelişmiş ve ülkeye girişiniz 5 yıllık bir süre zarfında yasaklanmıştır. Deport olan kişilerin ülkeye belirtilen süre zarfında girmesi mümkün olmamakla birlikte belirli durumlarda bu durumda istisna uygulanmaktadır. Bunlardan biri evlilik diğeri ise çalışma durumlarıdır.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın verdiği ruhsatlar dışında, izinsiz bahis oynatmak 7258 sayılı Kanuna göre cezalandırılan bir suçtur. Yasadışı bahis, diğer bir deyişle kaçak bahis; kanunun verdiği yetkiye dayalı bir lisansa/ruhsata bağlı olmadan izinsiz bir şekilde hukuka aykırı oynatılan bahistir. Spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının hukuka aykırı oyanatılmasının yaptırımı 7258 sayılı “Futbol ve Diğer Spor müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun” ile düzenlenmiştir. Maddesi, yurtiçinde ve yurtdışında yasadışı bahis veya şans oyunu oynatılmasını, oynanmasına yer ve imkan sağlanmasını cezalandırmaktadır.

İdarenin önemli görevleri arasında toplum düzenini sağlamak yer almaktadır. Kolluk faaliyetlerinin yerine getirilmesinde idareye bazı yetkiler verilmiştir. İdarenin toplum nizamını sağlamaya yönelik yaptırımları arasında resen icra yetkisi vardır. Bu ceza idareye kanunlar tarafından uygulama yetkisi verilen yaptırımlar arasında yer almaktadır. Bireyler idarenin koyduğu kurallara aykırı davrandıklarında veya kendilerine düşen borç ve yükümlülükleri yerine getirmediklerinde cezalarla karşılaşırlar. Yasa dışı bahis cezasında kolluk tarafından ifade alınabileceği gibi ifade alınmaksızın da cezalandırılma yapılmaktadır.

Annem suriye vatandaşı ama babam ve biz çocukları tc vatandaşıyız. Annem yaklaşık 7 yıldır geçici koruma kimliğiyle türkiye’de ikamet ediyordu. Bundan yaklaşık 1 ay önce tekrar Türkiye’ye dönmek ve ikamet izni alıp tc vatandaşlığına başvurmak üzere katara torun ziyaretind gitti.

Kaynak belirtmek ve aktif link vermek koşuluyla alıntı yapılabilir. MGC Legal olarak iletişim ile orantılı ve sınırlı bir şekilde kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Mesaj gönderebilmek için Aydınlatma Metnini okumalı ve Açık Rıza Beyanı kabul etmelisiniz. Bahis kelimesi; görüşünde veya iddiasında haklı çıkacak tarafa bir şey verilmesini kabul eden sözlü anlaşmadır.

Kanun md. 5/1 hükmünde spor müsabakaları üzerinde bahis ve şans oyunu fiillerinin ancak Kanun’un verdiği yetkiye dayalı olmaksızın işlendiğinde suç teşkil edeceği açıkça düzenlenmiştir. Dolayısıyla tipikliğin bir unsuru gösterilmiştir ve bu nedenle öğretideki tartışmalı olan bu suçun olası kastla incelenip incelenemeyeceği hususunda ancak doğrudan kastla işlenebileceği görüşüne katılmak durumundayız. Büyüklerin her dediğini yapan, onlara her zaman boyun eğen çocukların ödüllendirildiği, bu sınırların dışına çıkanlarınsa cezalandırıldığı bir Doğu kültüründe büyüdüm. Öyle ki büyüklerimizin sohbet ettiği, fikirlerini paylaştıkları bir ortamda biz gençlerin fikir beyan etmesi uygunsuz karşılanıyordu. Böyle bir ortamda büyüdüğüm için sanırım çok az konuşan, soru sormayan, büyüklerine itaat eden (buralarda bu tarz kişiler efendi, saygılı kişiler olarak nitelendiriliyor) biri haline geldim. Üniversite hayatımda da bu sorunun önüne geçemedim çünkü hocalarım yetiştiğim ortamdaki insanlardan farklı değillerdi.

Yabancı uyruklu olup İçişleri Bakanlığınca verilen belge ile kimlik numarası edinen çocukların kayıtları bu kimlik belgesinde bulunan bilgilere göre yapılır. Türk vatandaşlığına kabul işlemleri devam eden çocukların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası edinmelerinin ardından e-Okul sisteminde kimlik numarası güncellenir. MASAK, yasa dışı bahse aracılık ettikleri iddiasıyla bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşları hakkında inceleme başlattı.

Demek ki fazladan 1400 yil bile bu korkuyu yoketmeye yetmiyor. Yüzyıla kadar biat kültürü Osmanlı’nın gücünün temel taşlarından birini oluşturuyordu. Daha ziyade insan gücüne dayalı fetih çağlarında lidere biat eden askerler, savaşlarda büyük üstünlük sağlıyordu. Avrupa’da egemen olan feodal düzende de otoriteye bağlılık usulü geçerliydi. Fransız devrimi ve ardından gelen sanayi devrimi batıda yavaş yavaş biat kültürünün yok olmasına ve demokrasi kültürünün yerleşmesine yol açtı.

yasa dışı bahis cezası sorgulama

A) İlköğretim okullarına alınacaklardan, yurt dışında öğrenim gördükleri okullardan aldıkları son ders yılına ait karneler veya öğrenim belgesi ile varsa ayrılma belgesi. B) Ortaöğretim kurumlarına alınacaklardan, yurt dışında öğrenim gördükleri son ders yılına ait karneler veya öğrenim belgesi ile varsa ayrılma belgesi. C) İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır.

Yargılama hızı, ilk duruşmanın verildiği gün doğrultusunda bir kaç ay için karar çıkabilir. Hakkınızda soruşturma açılacak ve akabinde iddianame düzenlenmek ve ilgili mahkemece kabul edilmek suretiyle ceza davası (kovuşturma) aşamasına geçilecektir. Bu zamana kadar ev adresinizi doğru beyan ediniz ve imzalarınızı düzenli atınız. Temyiz hükmün açıklanmasının ertelenmesi durumunda mümkün olmamaktadır, itiraz prosedürü işlemektedir.

Hem anlama konusunda samimi olmadı anlatmaya çalışanlarıysa özellikle bir bölümümüz amiyane tabirle dinsizlikle suçlama yoluna gittik. Her 10 kasımda sadece atam izindeyiz demekle yetindik ama bir söylev çalışmasını alıp okuma zahmetinde bulunmadık!. Böyle yapınca da bana göre din – bilim dengesini gözeten laiklik bize iç ve dış düşman odaklarınca dinsizlik olarak benimsetildi.

Sahibi belli olmayan sitelerde sadece oyunlar da kaybedenler mağdur olmuyor, kazananlara da çoğu kez paraları ödenmiyor. Sanal bahis ve kumar sitelerine ailesinin bütün varlığını kaptıran da var, binlerce liralık kredi kartı borcu altına giren de. TÖHAŞ, web sitesini geliştirmek amacıyla kullanıcı faaliyetlerini kaydedip değerlendirmek için «cookie» (çerez) teknolojisini kullanır.

Imajbet deneme bonusu

Adli sicil kaydı, sanık tarafından işlenen suçun mahkeme ilamında kesinleşmesinin ardından cezaların işlendiği bir kayıttır. Bu sebeple kabahat niteliğine haiz suçlara yaptırım olarak verilen idari para cezası, adli sicil kaydına işlememektedir. Trafik idari para cezası verildiğinden itibaren 15 gün içerisinde ödendiğinde tutara %25 indirim uygulanmaktadır. Ödenmemesi halinde her bir ay geçtiğinde %5 faiz uygulanmaktadır. İdari para cezası sorgulama işleminizi İnternet Vergi Dairesi sistemi üzerinden yapabilirsiniz.

  • Tüm bu sebeplerden ötürü arkadaşınız eğer ülkemizde uzun süreli kalmak istiyorsa, hızlı bir şekilde ülkeden çıkış yapmalı, çıkarken para cezalarını ödemeli, tekrar girdiğinde de ikamet başvurusu yapmalıdır.

Kanun md. 5/1 hükmünde spor müsabakaları üzerinde bahis ve şans oyunu fiillerinin ancak Kanun’un verdiği yetkiye dayalı olmaksızın işlendiğinde suç teşkil edeceği açıkça düzenlenmiştir. 7258 sayılı Kanun md. 5 hükmünde düzenlenen yasa dışı bahis oynatma suçlarının tamamlanabilmesi için belirli bir neticenin ortaya çıkmasına gerek bulunmamaktadır. Oynatmak fiili, yasa dışı bahsi bizzat düzenlemek veya düzenlenmesi sürecine katılan kişilerden olmak şeklinde anlaşılmalıdır. Bu suç kapsamında işlenecek bahis ve şans oyunu oynatma suçlarının oluşabilmesi için, bu fiillerin Kanun tarafından verilen yetkiye dayalı olmaksızın işlenmesi gerekmektedir. Bu suça yönelik örgütlere ulaşmaya çalışırken bir taraftan da oynayanları caydırmak istediklerini vurgulayan Kurt, son dönemde sanal bahis ve kumar oynayanlara yönelik idari para cezalarının sayısında da ciddi artış yaşandığını söyledi.

Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması için ne sanığın ne de başka bir yargılama unsurunun talepte bulunması gerekmemektedir. Sanığa isnat edilen ve mahkemece sabit görülen eylemin Anayasa’nın 174. Maddesinde güvence altına alınan İnkılap kanunlarında yer alan suçlardan olmaması gerekir. Eğer sanık, belirlenen denetim süresi içerisinde yeni bir suç işlemez ise; denetim süresi sonunda dava düşmekte ve bu mahkumiyet hükmü ortadan kaldırılmaktadır.

Onca büyük bir imparatorluğu ayakta tutan tek eyin «değişmeyen şeyler» olduğu ön kabulü vardı. Bu değişememe ve gerçeği görememe kendi sonunu hazırladı. Ayrıca 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında ve BDDK tarafından yapılan düzenlemeler ile kredi kartları, banka kartları, cepbank, işcep, cepcüzdan gibi bankacılık işlemlerinin yasa dışı bahiste kullanılması engellenecektir. Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin tekrar tekrar yayımlanması halinde, haber verme hakkının sınırları aşılmış kabul edilir. Sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunan kişilere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, beşbin Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.

Örneğin Mahfi Hoca üşenmeden bu köşede bilimsel ve toplumsal değerlendirmelerini bizimle paylaşarak ufkumuzu açıp bilgilenmemizi sağlıyor. O yüzden herkes üzerine düşen sorumluluğun farkında olmalı. Hiçbir şey yapamıyorsak bile en azından yoneticilerimizi bilimsel, aydınlanmacı bir yola girmemizi sağlamaları konusunda teşvik etmeliyiz ve yönlendirmeliyiz.

Bu bağlamda bunların şikayet edilmesi değil ihbar edilmesi söz konusu olur. Aynı durum TCK 228 kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu için de bahsegel söz konusudur. Yasadışı bahis oynandığının tespit edilmesi halinde verilecek olan idari para cezasına itirazlar sulh ceza hakimliğine yapılacaktır.

İstanbul’da bir hukuk bürosunun adını kullanan dolandırıcılık şebekesi, adınız ‘yasa dışı bahis’ olayına karıştı diyerek korkuttukları kişilerden para talep etti. Talep edilen miktarı ödeyen bazı mağdurlar hukuk bürosunu arayarak avukattan ‘temiz kağıdı’ isteyince dolandırıcılık olayı olduğu ortaya çıktı. Mağdurların hukuk bürosunu aradıkları ve kendilerine mesaj geldiğini söylediği anlar DHA kamerasına yansıdı. Yasadışı kumarda kaybedilen paraların iadesini vaadeden ayrı bir dolandırıcılık daha söz konusudur ki bunlara kaptırılan paraların geri alınması için hukuki süreç başlatılabilmektedir. Bu kişiler kumar sitelerinin ödemediği veya tabiri caizse “üzerine çöktüğü” paraların geri alınacağı vaadiyle kişilerde bir takım masraf kalemi adı altında para talep etmektedir. Bu da karşılaştığımız ayrı bir dolandırıcılık türüdür.

Alev Alatlı’nın Cumhurbaşkanlığından ödül alırken yaptığı konuşmada bire bir hatırlayamadım ama «ülkemizde özgürlüklerin şerden yana büküldüğünü» belirten bir ifade kullanmıştı. Anlayamayanların talep ettiği özgürlük üretmeye dayalı olmuyor; yok etmek üzerine tembellik üzerine oluyor. 6-7 asırlık bir devlet hakkında genellemeler yapmak insanı yanıltır. Örneğin Takiyyüddin daha ziyade saray entrikalarının kurbanıdır. Zaten kendisi Osmanlı’nın ne ilk ne de son gökbilimcisidir. Dünyanın en zor işi insanlara hatalarını fark ettirmek, fark ettirdikten sonra da bu hataları düzeltme adına bir şeyler yaptırabilmektir.

İhtiyaçtan fazla başvuru olması hâlinde, görevlendirme işlemlerindeki öncelik; diploma, sertifika, iş deneyimi ve benzeri hususlar belgeye dayalı olarak yönetim kurulunca belirlenerek seçim yapılır ve dosyasında bulundurulur. Alan dışından görevlendirilen usta öğreticilere, rehberlik ve gözetim faaliyetlerini yürütmek üzere üç gruba kadar 1 koordinatör öğretmen görevlendirilir. Grup sayısının üçü geçmesi halinde ikinci koordinatör öğretmen görevlendirilir. İstekli olmaması durumunda okul dışından da alan mezunu öğretmenler koordinatör öğretmen olarak görevlendirilebilir. Çocuk kulübünde görevlendirilen usta öğretici/öğretmen ve koordinatör öğretmen, en az 15 gün önceden görevlendirme onayının iptalini isteyebilir. Bu kişiler, yerlerine görevlendirme yapılıncaya kadar görevlerini sürdürürler.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kulaçoğlu Hukuk Bürosu’na yukarıdaki şekillerde iletmeniz durumunda talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede sonuçlandıracaktır. İlgili işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret, Kulaçoğlu Hukuk Bürosu olarak tarafınızdan tahsil edilecektir. Kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri tanımına uygun bilgilerinizi Kulaçoğlu Hukuk Bürosu olarak bizimle paylaşmanız durumunda, onay kutucuğunu işaretleyerek bu verilerinizin işlenmesi için açık rıza verdiğinizi belirtmek isteriz. Bu internet sitesinde yer alan tüm bilgiler ve logoya ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları Kulaçoğlu Hukuk Bürosu’na aittir. Bu internet sitesinde yer alan bilgiler avukat ve müvekkil ilişkisi oluşturmaya yönelik değildir ve böyle bir davet olarak dikkate alınmamalıdır. Öncelikle tanımından başlamak gerekirse otoyolların yanı sıra köprülerde araçların bekleme yapmadan gişelerden geçişine olanak tanıyan uygulama HGS uygulaması olarak bilinir.

Dolayısıyla bu oyunları oynayanlar hakkında adli para cezası ve/veya hapis cezasına hükmedilmez. Kanunun verdiği yetkiye dayanmaksızın bu oyunları oynayan kişi hakkında beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası uygulanır. Söz konusu fıkrada yer alan tedbirler, yasadışı bahis cezası ile paralel erişimin engellenmesi de söz konusu olacaktır. Sizin durumunuzda eğer öğrencilik amacınız ya da kaydınız yok ise o halde turistik ikamet izni almış olmanız uygun olurdu. Bu ikamet izni ile birlikte de verilen süre zarfında burada yasal olarak kalış sağlamanız mümkün olmaktadır. Şimdi deport konusunda bahsetmek gerekirse kişilere ülkeden çıkış yaparken fazla kalışlarına bağlı olarak belirli para cezaları verilmektedir.

Paranın icadından önce maddiyat temelli değişimler takas ve benzeri yöntemlerle yapılmaktayken; günümüzde, gelişen teknolojinin ve imkanların da etkisiyle bu değişimler genel olarak bankacılık işlemleri aracılığıyla yapılmaktadır. Bina sınırları içerisinde tamamen görevimiz gereği sosyal mesafe, maske eldiven kurallarına da uyarak, bina yönetimi sorumluluğunda bulunan yapılması gerekli bir işi ben ve yardımcım dahil iki kişiyle yapmakta idim. Bina sınırları dışına çıkmadım, yazılan ceza bina sınırları ( bahçe ) içerisindedir. Bu yazılan tutanağa iptal ettirme durumumuz olabilir mi ve hangi merciye başvuru yapmamız gerekmektedir.

Bu bilgi bankasına spor kulüplerinin ve federasyonların erişimi sağlanır. Yasaklanan kişilere ilişkin bilgiler, ilgili spor kulüplerine ve yurt dışında yapılacak müsabaka öncesinde müsabakanın yapılacağı ülkenin yetkili mercilerine bildirilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle denetim süresi içerisinde yeni bir suç işlenmesi ve bu suç ile ilgili mahkumiyet kararı verilmesi halinde bu durum HAGB kararını veren mahkemeye bildirilir. İşte maddi nitelikli zararın olmadığı ya da hiçbir zararın doğmadığı suçlarda HAGB koşulu olan “uğranılan zararın giderilmesi” aranmayacak diğer koşulların varlığı halinde sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Yukarıda Hükmün Açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebileceğini belirtmiştik. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde denetim süresinin ne zaman başlayacağını açıklayabilmek için iki ihtimalden bahsetmek gerekir.

Freehold propertylerde topragin da sahibi olursunuz. Londra merkezde freehold almak fiyat cok yuksek oldugu icin imkansizdir fakat azicik disina ciktiginiz zaman hemen hemen tum mulkler freeholddur. Gerci Londra merkezdeki ozellikle yeni yapilan daireler de zaten 999 yillik leasehold ile satiliyor artik. Iki yemin arasindaki fark sadece tanri ile ilgili bolum, kraliceye baglilik bolumu her ikisinde de ayni. Ingilizler dusunceli davranip tanriya inanmayanlarin haklarini gozetirken, ingiliz vatandasi olup kraliceye bagli olmak istemeyenleri ve demokratik haklara inanmayanlari toptan pas gecmisler.